Fornybar Energi

Er du en av dem som tror at du bruker fornybar energi når du bruker strøm hjemme? Det er dessverre ikke helt tilfellet, til tross for at vi produserer massevis av ren energi i Norge med hjelp fra de enorme vannressursene vi har til rådighet. Faktisk ble det i fjor produsert rundt 145 TWh med fornybar strøm, noe som er 10 TWh mer enn det totale forbruket i Norge. Lurer du på hvor mye en TWh tilsvarer, så er en TWh det samme som en milliard kilowattimer.

Vi bruker store mengder kjernekraft

Billig strøm er en forbruksvare som mye annet og fornybar energi er en ettertraktet forbruksvare i det meste av Europa. Derfor er det slik at hvis produsentene kan få bedre betalt for fornybar energi i Europa, så blir den solgt der i stedet. Det er mange europeiske land som gjerne vil kjøpe fornybar energi, og siden strøm er en ferskvare som ikke kan lagres på et lager, så må den selges til utlandet om vi ikke selv kan bruke den og betale for den. Derfor ble det solgt 94 TWh med fornybar kraft fra Norge til Europa og dermed var det kun 32 TWh tilbake til forbrukerne på hjemmemarkedet. Dette er beregninger som er gjort av NVE, Norges Vassdrags og Energidirektorat.

Siden det ikke er nok fornybar kraft igjen på det norske markedet, så er det nødvendig å importere andre typer kraft. Dermed brukte vi faktisk hele 97 TWh med fossil kraft og kjernekraft. Dette betyr at 75 % av hele vårt totale kraftforbruk kommer fra fossilkraft og kjernekraft, til tross for at vi er ett av de ledende land i verden innen produksjon av fornybar energi!

Avtaler om garantert fornybar energi

Det finnes flere strømleverandører som tilbyr fornybar energi med opprinnelsesgaranti. Dette betyr at leverandøren vil garanterer deg som kunde at strømmen som blir levert er ren fornybar energi. På grunn av en innviklet import og eksport situasjon når det gjelder strøm, så er det ingen garanti for at energien faktisk kommer fra Norge. I fjor importerte vi nesten 10 TWh med fornybar energi fra Italia, til tross for at vi er blant de største land i verden innen vannkraft. Det er vel hva man kan kalle en absurd situasjon. Skal du ha ren energi hjemme, så må du i mange tilfeller betale ekstra for dette. Det krever dog at din strømleverandør kun produserer ren energi, slik at det er denne de sender ut i strømnettet.

De kraftleverandørene som jobber med både fornybar energi og vanlig energi kan ikke garantere at du bruker fornybar energi selv om du har bestilt dette. Du betaler for at de produserer fornybar energi og en del av leveransen vil være ren. Om du sammenligner med en minibank, så er det kanskje litt enklere å se poenget. Når strømmen blir lagt ut i strømnettet, så blir den blandet med andre strømtyper. Det er det samme som skjer i en minibank. Om du har inntekter fra flere ulike steder og disse setter inn penger på kontoen din, så kan du heller ikke sikre deg at en del av pengene du tar ut fysisk kommer fra den ene inntektskilden.